tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
tohave sexual relationinthe anus
She had sex and shit on his neck.
viết bởi Chico 08 Tháng mười hai, 2004