tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
what you would do after a curry or a big mac.
"i just eat a big mac, and its gone right through me.
i could shit through a sponge i tell you
viết bởi nut 15 Tháng chín, 2004