Top Definition
One whom has shit on the end of the penis either as a result of inserting it into an anal cavity or just plain filth from not being circumsized.
Hey whats up shit dink,
whoa did you just here that he just called you shit dink
he asked you a question shit dink
viết bởi skyjack_fixer@yahoo.com 13 Tháng hai, 2008
someone with shit on their dink from fucking another person in the ass. Usually male and skinny.
viết bởi fhead 14 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×