The most persuasive weapon ever created by anything ever, used to question Saddam Husan.
No one wants shit on their face.
viết bởi Triple J 04 Tháng năm, 2005
A delightfull treat sold for "10 cents a lick"
"shit on a stick ten cents a lick"
viết bởi Jeff Currie 14 Tháng mười một, 2003
the decription of someone extremely ugly
"look at that bitch sittin ova there lookin like shit on a stick"
viết bởi AVAIAE FULLER 20 Tháng hai, 2004
A Mexican or First Nation, riding a pogostick.
"Haha you shit on a stick, I hope you rott!"
viết bởi Josh Weed 16 Tháng hai, 2005
You're giving anal to someone and they shit on your dick
Every hole's a goal
Shit on a stick
viết bởi WeAreTheOppositeOfAwesome 20 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×