Shit on a stick, being a talking point. Why would shit be on a stick. If you feel like shit on a stick, you feel like people are talking about you... "how did shit get there, why is it there, thats gross etc etc"
"I was at this yuppie party, god i felt like shit on a stick."
viết bởi Jules 08 Tháng mười hai, 2004
A delightfull treat sold for "10 cents a lick"
"shit on a stick ten cents a lick"
viết bởi Jeff Currie 14 Tháng mười một, 2003
the decription of someone extremely ugly
"look at that bitch sittin ova there lookin like shit on a stick"
viết bởi AVAIAE FULLER 20 Tháng hai, 2004
A Mexican or First Nation, riding a pogostick.
"Haha you shit on a stick, I hope you rott!"
viết bởi Josh Weed 16 Tháng hai, 2005
You're giving anal to someone and they shit on your dick
Every hole's a goal
Shit on a stick
viết bởi WeAreTheOppositeOfAwesome 20 Tháng ba, 2015

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×