The common house hold tolite paper
I need to buy more shit tickets
viết bởi Napleo 09 Tháng sáu, 2009
Another name for toilet paper
Hey Derek were out of shit tickets can you grab me some?
viết bởi jonhboy 02 Tháng tám, 2014
A term used when you run out of toilet paper or, halfway through a shit realize that there is none there.
DAMMIT!!! I'm out of SHIT TICKETS again!
viết bởi Slashedace 04 Tháng tư, 2011
Anything that is good in a homeless man's imagination
Shit ticket
viết bởi Greg stegs 02 Tháng hai, 2010
Another word for Toilet Paper. Also known as "Asswipe" (pronounced As-weep-eh)
Mark (from inside the bathroom): HONEY! GET ME MORE SHIT TICKETS!
viết bởi Shabangshwa95<3 13 Tháng hai, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×