tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
synominous to shithead and is used to describe a total, grade-A fucktard
Way to snort coke on my bed Darius, you fuckin shitad
viết bởi chodey paterson 28 Tháng sáu, 2008