tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
1.Underwear.
2.A really huge bitch.
You're such a shitagi.
viết bởi eSouth 19 Tháng ba, 2005

Words related to shitagi

awful gross horrible rank shitagious shitty