tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
shit bitch in jibberish
Shitgitch whatch where you going
viết bởi Ja'nice 17 Tháng năm, 2005