Top Definition
1) a japanese mushroom
2) used by little children, too scared to actually say shit
1) mmm we're having shitake soup tonight!
2) oh my god! shitake, you scared me!
viết bởi jengabenga 12 Tháng mười, 2008
Mostly generated after seeing a word "shiitake"
Shitake does not mean anything but for me, it means eating shit (take shit)
1. Mary is always shitaking.

2. Peter shitook after he lose the game.

3. John had shitoken by Mary.

4. Nicholas always shitake.
viết bởi Nicholascsh 15 Tháng năm, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×