tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
To be completely broke.

After Warped Tour, I am always shitbroke.
viết bởi B-Money!12 17 Tháng tư, 2008

Words related to shitbroke

in the shitter shit shitforcash shitter