tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
To be completely broke.

After Warped Tour, I am always shitbroke.
viết bởi B-Money!12 17 Tháng tư, 2008
4 0

Words related to shitbroke

in the shitter shit shitforcash shitter