tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
a whore opposite of a pissmop, instead of drinking pee, they enjoy eating shit.
Anna, you're such a pissmop!
I don't wanna hear it you shitbroom.
viết bởi ayyyshitbroom 25 Tháng một, 2010