tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
A London Night bus that doesn't arrive on time
"I wish the Shite Bus would come"
"The bus driver on the Shite Bus was a cunt about it"
"Shite Bus"
viết bởi joeyjee 01 Tháng mười, 2007

Words related to shite bus

bus late london shite transport