Top Definition
(shy-tle)

Someone who mooches constantly, or the act of mooching. See also mooch.
Nick: Get me some food Josh.
Nick: Get me some food Josh.
Nick: Get me some food Josh.
Josh: Fine, I'll get you some food. You're such a shitle.
viết bởi Jooce 17 Tháng tám, 2005
A word defined by The Derp Crew while playing Town of Salem.
A small poop 'nugget' that you poop when you're constipated.
"Last night, I only got a shitle out because I was so constipated."
viết bởi taffyrider 03 Tháng mười, 2015
another slang word for "shit"
"AWWW shitles, i gotta go boof some bitch tonight."
viết bởi your mom 09 Tháng mười, 2003
When a little pellet of poop slips out.
That junpscare was so bad, I shitle myself.
viết bởi Moge 01 Tháng mười, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×