tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a person who causes trouble.
That idiot starts fights all the time! What a shitmaker!
viết bởi funny fella 13 Tháng một, 2014
 
2.
somone who has more than 2 shits a day
peter you "SHIT MAKER" thats the 4th shit today
viết bởi michael bunting 04 Tháng chín, 2007