tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
tellin a really big lie
man 1: Man I robbed that fool for 10,000$
man 2: Nigga you shitn me.
viết bởi SmileyTattoos 07 Tháng bảy, 2006

Words related to shitn me

bullshittin jokin lyin playin putting you on