tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Assorted things, used by "gangstas"
Dis shitnizel be lookin' good homeboy!
viết bởi MC Crust 04 Tháng năm, 2003