tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
it means your in trouble, badly. see fuck
oh shitocks dawg the cops are here
viết bởi BRAYDEN 30 Tháng tư, 2003