tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Stephen Mcanally's greatest toy in the 2000s
Stephen stop playing with your Shitoker (dick)
viết bởi ggggg 12 Tháng sáu, 2003

Words related to shitoker

shitock shitok shittock shittok sitock sittock sittok