tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The pretzel bites you get at Pretzel Time at the mall. You know, the pretzel bites .. !? Woot woot.
Can I have a large order of shitter bitters with cheese sauce and a coke !?
viết bởi Pickle Festus 27 Tháng năm, 2005