tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A derogatory word for someone who didn't flush.
"You didn't flush you shitterfuck!"
viết bởi CARPETfUCKer 26 Tháng mười, 2013