tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
What Do you think I'm doing shitting money.
why are you leaving the lights on, what do you think I'm doing shitting gold bricks.
viết bởi nickofromhou 08 Tháng chín, 2009

Words related to shitting gold bricks

change coin denaro greenback jack