tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a nice girl, who is always their for me, very cute(and single)
sayin- ".........we can't forgive kira, she went to far...."
luv yah-girl
viết bởi karla aka roxy 01 Tháng hai, 2005