tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
anotha word for shit
thats of the shizie
viết bởi big bitch 15 Tháng năm, 2003