Top Definition
(v.) The act of defecating into a sock, dipping it into water, and using it to beat someone, preferably in the face.
Josh wanted to pull a prank on garret, so he thought about shlogging him.

Josh was going to shlog garret.
viết bởi Josh Heape 24 Tháng mười, 2007
(verb) Walking through sewage - possibly derived from "slogging through shit" or "shit slog".
Man the toilets have all backed up! I'm not gonna shlog through that shit!
viết bởi Gyro-Beau 20 Tháng sáu, 2004
not quite shoe, not quite clog; clog with lip on the heel
I wore my shlogs instead of my clogs to work today.
viết bởi Shoppy 15 Tháng sáu, 2004
Phlegm, or nasty bile that sits in the back of your throat. Nasty vile stuff.
"whats wrong?"
"i got some shlog in my throat."
"sick dude."
viết bởi Charlar 22 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×