tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
cock ice cream or lollie pop
you always suck shlongsicle
viết bởi Desron 18 Tháng chín, 2006

Words related to shlongsicle

cock dick ice crem lollie nob