tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Little Jewish boy penis
Wow that is the smallest shmecal I have ever seen
viết bởi Fatmat 31 Tháng mười hai, 2013