tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
condom. Yiddish:penis cover
I see you came with a shmeckelkecker.
viết bởi Steviedee 11 Tháng hai, 2004