tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
A term used in kurdistan (north iraq) to discribe a girl with a boyfriend that loves her
Shes shnafication! She is so lucky.
viết bởi Kurdish lion 14 Tháng chín, 2013