tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Another word for Cocaine.
She's mad high on shneezy.
viết bởi Default 19 Tháng một, 2005