tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
to be fucked up in any way, shape, or form
I think Sid is still pretty shonkerd from last night
viết bởi thegoonsquad 01 Tháng mười một, 2010