tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
1.
Town yokal who claims he is a torpedo
viết bởi art vandlia 09 Tháng mười, 2003
 
2.
he like to be called the torpedo
ka boom here come ther torpedo!!!!!!!
viết bởi art vandlia 09 Tháng mười, 2003