tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
I am on it
'are you shonnit'? talking about a good looking person.
viết bởi chasandliv 29 Tháng tư, 2009

Words related to shonnit

good looking on it someone wanting