tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
when you fart and shit at the same time
when i was on the toilet i shonted
viết bởi Jakane Mario 18 Tháng năm, 2008