tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When a face palm does not cut it.
Voting for obama was so fucking stupid shoot me please.
viết bởi datguywhodidntvoteforobama 18 Tháng mười một, 2013