tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
to do blow off of a virgin's clit
You ladies virgins? I'm looking to shoot the cherry tonight!
viết bởi dick mavis 15 Tháng một, 2008

Words related to shoot the cherry

blow clit cocaine coke virgin