tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To fight, throw down, or bust a cap in someone.
Dan doesn't fool around, he will shoot the fade anywhere, anytime.
viết bởi Darren Jennings 25 Tháng sáu, 2007

Words related to shoot the fade

bust a cap down fade fight mug shoot the throw