tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to take a hit off a bong
dude lets go shoot the monkey.
viết bởi Alisa and Ariel 24 Tháng hai, 2008

Words related to shoot the monkey

team monkey bong liz minkey monkey pipe shoot team weed