tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To cum inside a girl without a condom.
"Yo man, Katie's on the pill so when I hit that tonight I'm gonna shoot up the club."
viết bởi Phrasemaster 24 Tháng chín, 2013