tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
pick up girls or holl at a babe
i was shootin boobies at the mall !!!
viết bởi zacepeezeep 16 Tháng một, 2008

Words related to shootin boobies

babes boobies girls pimp shootin