tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Playing basketball, commonly in an urban setting; shooting hoops.
1) Hey homes, wanna go shoot the j?
2) I saw him shootin' the j yesterday on the block.
viết bởi B-Dawg 14 Tháng sáu, 2006

Words related to shootin' the j

ball ballin basketball b-ball hoops
 
2.
Injecting heroine
Did you see cooper's arms yesterday?

Yeah! He must have been shootin the j
viết bởi Trevular 08 Tháng chín, 2008