tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
cooler way to say double shot
Im gonna be me some bub then have a shot dub.
viết bởi Balancecat 24 Tháng bảy, 2010