tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When you get hit in the balls
he was annoying me so i gave him a shot in the pills
viết bởi hahaimadude123 27 Tháng ba, 2011