tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a ugly or unattractive person
Sarah Jessica Parker iz shotface
viết bởi Nitty864 17 Tháng năm, 2011