tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
(n.) an Alternian slang term for an exclamation point.
Bob: Shout pole!
Alice: ?
Johannes: SHUT THE F*CK UP!
viết bởi secondtimethesecond 09 Tháng mười một, 2010