tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
yea
hell yea

i am
You see that hot bitch ova there. Shownuff!!!
viết bởi Langdon's number one fan 27 Tháng ba, 2005