tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1. the act of texting while showering .
2. texting while wet and naked in the shower .

3. also while texting in act of bathing
per1. hi whats up
per2 im showxting u im runnin late today .

per1. thats hot your naked .
viết bởi Maiqedek 22 Tháng mười, 2011