tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Nickname for a shower
I'm going to have a showzy.
viết bởi showerman 21 Tháng sáu, 2013