tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
another word for penis
I got my shozz stuck in my zipper. Fuck!
viết bởi Broj 17 Tháng sáu, 2013