tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
gay,retarted, or fuckin annoying
shut up u r such a shpaley
viết bởi suirad 07 Tháng hai, 2008

Words related to shpaley

and soccer john rhett spencer yelaphs