tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A comment by which the sayer means "Smack that girls Ass"
Brenda got a bubble but, Shpank It!
viết bởi Joe Arcarola 03 Tháng mười, 2003
5 2
 
2.
another way of saying, fuck it
Who cares about the game, shpank it!
viết bởi Joe 01 Tháng mười, 2003
5 2